0Košík je prázdný

Parkovací systém

Parkovací systém

 

 

Systém inteligentního parkování pro město přináší těchto přínosů:

 

  • Optimalizuje obrátkovost, tj. zefektivňuje využití stávajících parkovacích míst při dostatečném počtu
    dokáže "nahradit" i parkovací domy.
  • Dohled nad platební disciplínou parkujících (zefektivnění výběru cca 200%)
  • Dohled nad provozovatelem parkovacího systému.
  • Pohyblivá tarifikace podle podmínek.
  • Snížení vlivu "hledající" vozidel na hustotu provozu.
  • Data pro dopravní plánování, pro územní a stavební řízení atd.
     


Popis:

 

"Chytré" parkování je modulární systém (tj. Je možné ho kdykoliv a kýmkoliv rozšířit). Ve své základní formě poskytuje anonymní detekci obsazenosti parkovacích míst pro provozovatele parkovacích a odstavných stání. Systém v základní formě slouží pro osazení vybraných parkovacích míst detekční technologií přítomnosti vozidla, čímž umožní online monitoring (obsazenost konkrétního parkovacího místa, procentuální vytížení parkoviště, atp.). Pro správu systému parkování tak na základě kontinuálního sběru dat o obsazenosti parkovací plochy systém automaticky nabídne možnost dlouhodobého vyhodnocení parkování pro účely úpravy tarifní politiky, nebo třeba srovnání a vyčíslení rozdílu při výběru parkovacích poplatků mezi aktuální provozovaným systémem (data z platebních terminálů) a systémem chytrého parkování (data o reálném využívání parkovacího plochy).

V rozšířených podobách pak umožní navádění řidičů osobních vozidel na volná místa, před jízdou pomocí speciální webové aplikace, nebo při jízdě prostřednictvím instalovaných směrových LED tabulí, případně vyvinuté mobilní aplikace. Data obsazenosti mohou být také nabídnuty poskytovatelem prostřednictvím navigace či dopravních dat pro vývoj následných služeb pro cestující veřejnost. Ve své plné podobě pak umožní řidičům platit elektronicky (např. Bankovními kartami, mobilním telefonem, městskou kartou) pouze za čas strávený parkováním. Je tak primárním potenciálem pro zavedení parkovacích karet pro rezidenty jako případný doplněk městských karet pro cestování MHD, čímž dopomůže k vyšší penetraci těchto médií mezi občany. Takový systém je samozřejmě mnohem složitější a řádově dražšího jako základní podoba, ale díky modularitě systému chytrého parkování jej lze budovat postupně.